Sistem Tempahan Alatan & Ruang Sukan

stars.uthm.edu.my

STARS merupakan sebuah sistem tempahan ruang dan peralatan sukan bagi kegunaan
warga Universiti di bawah kendalian Pusat Sukan.